lördag, april 21, 2012

Världens största vithaj?

I traditionell anda ska alla fotograferas med kanske världen största vithaj.
 Fiskarna hittade vithajen död i ett nät. Omkring 50 personer hjälpte till för att föra upp hajen på land. Vithajen landades i söndags.
Ser ut som han inte riktigt förstår vad han har gjort. Inte bra att fåna 6 meters vithajhonor.

Ännu en gång har en stor vithaj fångats. Denna gång sorgligt nog en stor vithajshona i Mexiko nära Guyamas i Cortezhavet eller Kaliforniska Bukten. Verkligen tråkigt, man misstänker att detta område utgör en födelseplats för vithajar varför man flera gånger fångat väldigt stora vithajhonor här. Inga gravida vithajar har dock fågats. Vithajen ovan sägs vara 6 meter lång vilket gör den en till de största vithajar som någonsin fångats. Om måtten stämmer är en annan fråga. Det finns flera sätt att mäta en vithaj på vilket medför olika uppgifter om mått. Om man exempelvis skulle få för sig att mäta hajen över buken och kroppen blir den givetvis längre än om man mäter den riktiga längden över plant underlag. Det finns flera olika mått för att mäta längden så som TLn, TOT, FL och PRC. Jag tror det rör sig om en 5 meters vithaj eller kanske 5,5 meters vithaj och inte världens största vithaj på ca 6 meter. 

Inga kommentarer: